Gemeente geeft Burgerinitiatief een Voorkeurslocatie

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

Gemeentes kunnen van alles doen en laten om duurzaam te worden. Voor een windpark is draagvlak belangrijk, de komende jaren.

De gemeente kan besluiten een burgerinitiatief of een andere vorm van maatschappelijke organisatie, een voorkeurspositie te geven voor een windpark. Ze is dan zekerder dat die locatie draagvlak krijgt van de burgers die bij het initiatief betrokken zijn.

De voorkeurs locaties kan de gemeente zelf aanwijzen, op eigen grond of de plek waar visueel een mooi windpark past.

Zo heeft de gemeente Amsterdam Noord besloten dat langs de oostrand van de A10 Oost, een geschikte locatie is. Als gemeente doet ze zelf de benodigde planologisch onderzoeken. Deze investering van de gemeente, kan evt later als aandeel in een windpark worden ingebracht.

Een gemeente die participatie wil frustreren, schrijft een tender uit. Zo zet je je eigen inwoners effectief buitenspel. De gemeente Ede deed dit.

Over het algemeen levert het ondersteunen van lokaal initiatief van inwoners het meeste maatschappelijke rendement op. De gebruikelijke bedrijven uit de windsector, krijgen uiteindelijk toch wel hun opdrachten. Het lokale initiatief, en de gemeentelijke ondersteuning, zorgt er voor dat de kans dat de opbrengst in de eigen gemeenschap blijft, sterk stijgt

Persoonlijke instellingen