Hoe ben je juridisch eigenaar van een Stukje Nieuwbouw Windpark

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

Bij het Stukje Nieuwbouw Windpark is het de bedoeling dat de deelnemer het voordeel krijgen als eigenaar van zijn stukje Windpark.

  • De eigenaar betaalt zijn stukje windpark, er zijn dus geen financierings problemen met banken, iedere koper van een stukje windpark brengt zijn eigen geld mee.
  • De eigenaar van het stukje windpark, is ook eigenaar van de stroom die uit dat stukje komt. Het is de bedoeling dat elke deelnemer alleen voor eigen gebruik opwekt. Zo zijn er veel deelnemers en geen onnodige problemen met het verhandelen van de stroom op de fossiele energie markt. De eigenaar wekt zijn eigen stroom op, en haalt die dus van de markt af.
  • Een energie bedrijf zorgt er voordat de stroom uit het stukje windpark, thuis verbruikt wordt.
  • De coöperatie, waar elke deelnemer lid van moet worden, zorgt er voordat de gemeenschappelijke kosten verdeeld worden, zoals de WOZ kosten, de aansluitkosten van het windpark, en verzekeringen
  • de onderhoudskosten worden al berekend per opgewekte kWh, dat is ca 1 cent, dit wordt 1 op 1 door berekend aan de deelnemer.

De eigenaar betaalt de WOZ belasting

Hoe zit het nu met de WOZ belasting? Een vergelijking met een woonwijk.

  • De gemeente koopt een stuk grond en verdeelt die in kavels.
  • Burgers en MKB bedrijven kopen die kavels, worden eigenaar en gaan WOZ belasting betalen over de waarde van die kavel.

Het verschil is, dat bij de woonwijk elke deelnemer zelf WOZ betaalt. Elk kavel, elk woonhuis, wordt apart geschat. En de gemeente stuurt elke kavel eigenaar een WOZ schatting en daarna de belasting aanslag.

Hoe zit dat met een windpark?
Dat wordt in zijn geheel, of per windmolen getaxeerd.
Moet de gemeente dan die getaxeerde waarde en de daaropvolgende aanslag aan alle deelnemers sturen?
Daarvoor is de coöperatie. Zij regelen in de statuten van de coöperatie dat elke deelnemer het vruchtgebruik van zijn stukje windpark heeft, en dat gezamenlijke kosten volgens de afgesproken verdeelsleutel over de deelnemers worden verdeeld.

Mogelijk aparte cooperaties per soort deelnemer
Hiervoor kan het nodig zijn dat de lokale coöperatie die alle deelnemers heeft verenigd, hen allemaal ook onderbrengt in een nieuwe coöperatie die alleen tot doel heeft, ze op de juiste manier eigenaar te maken van hun stukje windpark.

Het kan zelfs nodig zijn om MKB bedrijven weer in een andere coöperatie onder te brengen, omdat voor hen weer andere regels gelden. En de gemeente zelf?
Zij verbruiken ook stroom, maar zijn geen burger of MKB bedrijf. Daarom kan het nodig zijn, hen op een aparte manier deel te laten nemen, of, als de gemeente een eigen gebouw exploitatie bedrijf heeft, dat met de MKB bedrijven mee te laten doen.

Een regeling in product vorm
Het zou handig zijn als de overheid voor dit soort situaties een gemeenschappelijke regeling creëert, zoals de hypotheek en hypotheekrente aftrek.Dat is een set regels en bekend gebruik, die voor iedereen duidelijk is. Er wordt zelfs gesproken van de hypotheek als product. In die geest is ook het product Stukje Nieuwbouw Windpark bedoeld.

Rijksambtenaren zijn vooral bezig met het bedienen van de fossiele belangen. Die willen burgers juist zo veel mogelijk uitmelken, ten gunste van hun fossiele bedrijfsbelangen. Rijksambtenaren spreken veel lobbyisten uit die hoek, en dat heeft effect. Daarom is het belangrijk dat burgers en MKB bedrijven onderling samenwerken en zelf zorgen dat er een goed product komt dat in hun voordeel werkt.

Persoonlijke instellingen