Lange Termijn Windpotentieel

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

ca 25% van de Nederlandse gemeentes heeft een ambitie om ergens in 2020, 30 of 40 energie neutraal te zijn. De regering in den haag heeft een commitment afgegeven aan Brussel om in 2020, 20% CO2 reductie gerealiseerd te hebben en 14% duurzame energie (van alle soorten energie) te verbruiken.

Hiervoor is nodig dat we in 2020, landelijk ca 37% duurzame stroom verbruiken. Helaas gaan de Haagse beleidsprocessen niet verder dan 2020, en dat is voor hen dan nog een stip op de horizon.

Ook gemeentes die al wel een energie neutrale ambitie hebben, lijken niet te beseffen wat daar voor nodig is.

Er zijn 3 hoofd onderdelen die tot dat tijdstip gerealiseerd moeten worden

  • Woningen en andere gebouwen verbouwen tot energieneutraal, met en goed binnenklimaat. Duurzame warmte voor wat dan nog weglekt.
  • elektrisch rijden gevoed met duurzaam opgewekte stroom
  • duurzame stroom opwekken, met wind en zon, of een aandeel nemen in een installatie elders. Aangezien andere gemeentes dezelfde doelen hebben, zal het er op neer komen dat een gemeente, of regio zo veel mogelijk zelf duurzame energie gaat opwekken.

Dus zelf windparken in de eigen regio plannen en bouwen.

De eerste stap daarvoor is een schatting welk potentieel elke gemeente heeft, en de regio samen. Daarna kan de kans bekeken worden om deel te nemen in een offshore windpark.

Bij deze schattingen is het belangrijk verder te kijken dan de eerste windparken, en alle potentiële locaties mee te nemen.
Wordt uiteindelijk heel Nederland een concentratiegebied, of gaan we meteen mooie lijnvormige windparken plannen?

Een schatting per regio

De verwachte opbrengst is een indicatie, en aangepast aan het windregime in het binnenland

Regio MWMolens Regio winst/jaar
Kop van Noord Holland 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Texel 57 MW 19 10 m EUR/jaar
Oost Groningen, Drenthe 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Friesland 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
IJsselmeer 500 MW 100 80 m EUR/jaar
Twente 400 MW 133 60 m EUR/jaar
Kop van Overijssel 200 MW 66 30 m EUR/jaar
Noord Oost Polder 450 MW in ontw 55?.. m EUR/jaar mix van water
en land windmolens
Flevoland 1500 MW 500 200 m EUR/jaar
Markermeer 500 MW 100 40 m EUR/jaar
IJsselmeer 1000 MW 200 80 m EUR/jaar
Kop van Noord Holland 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Regio Waterland Amsterdam Noord 200 MW 66 40 m EUR/jaar
Zaanstad Noordzee kanaal 150 MW 50 30 m EUR/jaar
Rotterdams haven gebied 200 MW 66 40 m EUR/jaar
Zuid Holland 400 MW 133 70 m EUR/jaar
Goerree Overflakkee 300 MW 100 40 m EUR/jaar
Zeeland 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Utrecht 300 MW 100 50 m EUR/jaar
Groene Hart 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Betuwe 500 MW 166 80 m EUR/jaar
regio Apeldoorn 180 MW 60 30 m EUR/jaar
Achterhoek, oostelijk van de IJssel 700 MW 233 100 m EUR/jaar
Zeeland, West Brabant Goerree Overflakkee 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Regio Breda- Tilburg 300 MW 100 50 m EUR/jaar
Noord Oost Brabant 500 MW 170 80 m EUR/jaar
ZO Brabant 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Noord Limburg 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Midden en Zuid Limburg 200 MW 66 30 m EUR/jaar

Tussenstand op het land: 13080 MW, ca 4500 windmolens
Jaarlijkse opbrengst alleen uit duurzame stroom ca 2 miljard per jaar. Ga je meedelen in de opbrengst?

Persoonlijke instellingen