Robin Hood voor het Landschap

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

Meer dan 70% van de Nederlanders vindt windenergie de beste keus voor duurzame energie. Toch komt nog steeds 96% van de stroom van fossiele leveranciers. Zij zijn kennelijk de baas in dit land.

Gelukkig is zon en wind door iedereen te vangen, fossiele leveranciers zijn niet echt nodig. Maar voor windenergie staan de windmolens in ons collectieve goed, het landschap. Daarom is er ook altijd ophef en vertier als een commerciele windpark ontwikkelaar, het landschap van anderen wil gaan exploiteren.

Tijd voor Robin Hood voor het landschap

 • De inwoners moeten de winst krijgen van de wind in hun landschap.
 • Maar boeren hebben de grond waar die windmolens moeten/kunnen komen.

Tijd voor een coalitie in de regio,

 • Boeren brengen hun grond in
 • En inwoners zoeken de beste plek voor een mooi windpark.
 • Samen hebben ze geld om het windpark te financieren, en de winst uit wind in de eigen regio te houden.

Financieringsvoorbeeld
Burgers kunnen namelijk goedkoper financieren dan de boer zelf en het risico is gedeeld met vele andere burgers. Een windpark op het land heeft een laag risico, fabrikanten geven 10 jaar garantie en onderhoudsbedrijven de rest. En de wind waait altijd, cda en vvd houden de wind niet tegen.

Stel, een boer en een groep burgers bouwen samen een windpark. Het windpark kost 10 miljoen EUR Welke financiering is goedkoper:

 • De boer leent die 10 miljoen van de bank, tegen een commercieel rente tarief. Bijv 7% hij draagt het risico in zijn eentje
 • Een groep van 4000 gezinnen, investeren ieder 2500 EUR van hun spaargeld, oid. Zij missen alleen de spaarrente, van 2 tot 3%. Ieder voor zich, lopen ze een risico van 2500 EUR, dat is een stuk comfortabeler dan 10 miljoen.

Daarom kunnen Burgers goedkoper financieren dan Boeren Een goede basis voor samenwerking.
Helaas zijn burgers niet georganiseerd. Een simpele belangstelling registratie voor dit voordeel, zou al een goed begin zijn.
Daarom de vraag:
Wil je in de toekomst een aandeel in een regionaal windpark, waarmee je 20 jaar duurzame stroom krijgt, Pak dan de Wind, registreer je op http://www.pakdewind.nl


Inhoud

Het landschap is een collectief goed

Omdat het landschap een collectief goed is, is het begrijpelijk dat inwoners en passanten zich druk maken om de komst van andermans windmolens in hun landschap. Maar de wereld wordt duurzaam, Nederland loopt ver achter op andere EU landen. We zullen ook wat moeten doen.

 • En windmolens zijn nu eenmaal de beste manier om duurzame energie op te wekken.
 • Ze geven de meeste energie voor het minste geld
 • en het minste materiaal verbruik.
 • Bovendien is het bekende techniek, die we zo bij een goede fabrikant kunnen kopen.
 • En de wind is een zeer betrouwbare energie leverancier, waar politici en corruptie geen invloed op hebben.

Al doet de Nederlandse staat heel erg zijn best om de bevolking zo goed mogelijk uit te melken met fossiele energie, energiebelasting, BTW en het capaciteitstarief. Allemaal belasting voor burgers en niet voor bedrijven. De stroom uit een windmolen kost ca 5 cent, maar consumenten moeten 22 cent betalen voor een kWh fossiele stroom.

Hoog tijd voor een Robin Hood beweging die het landschap gaat benutten voor de eigen inwoners, burger en boeren in een coalitie. Samen duurzame stroom opwekken, met een gezamenlijk windpark in het eigen landschap.

Kosten en opbrengsten van een eigen windpark

Per gezin is ca 2 tot 5000 EUR nodig. Met dat geld koopt een gezin opwekvermogen voor 20 jaar. Vergelijk dat met de kosten van 20 jaar stroom van een fossiele leverancier. Een gemiddeld gezin is in 20 jaar ca 14.000 EUR kwijt, en dat nog zonder de prijsstijgingen. Het zou overigens best kunnen dat de prijs van stroom uit een windpark, de maximale prijs voor fossiele stroom gaat bepalen.

Hoe werken Boeren en Burgers samen voor een eigen windpark

 • Boeren hebben de grond, zij beslissen of ze mee doen met een windpark in hun regio.
 • Burgers hebben geld, zij investeren voor in hun eigen stukje van het windpark en krijgen de stroom.

Het belangrijkste is echter dat ze samen acceptabele plekken vinden voor hun regionale windpark. Daarvoor zijn een aantal simpele ontwerp regels voor mooie windparken. Daarmee ontstaat draagvlak voor het windpark. Burgers hebben het voordeel van goedkopere stroom en de trots van een eigen windpark. De boeren hebben de extra winst uit de verhuur van de grond en hun eigen investering in het windpark. Met een beetje hulp van de lokale overheid, en vooral de onderlinge samenwerking, daalt het risico en de ontwikkelkosten. Elders werkt dat ook zo. Zie de Nederlandse best practises, of participatie patronen

Lokale overheid helpt bij ontwikkelingskosten

Voor een windpark gebouwd wordt, zijn allerlei onderzoeken nodig, die kan de lokale overheid betalen. Het geld dat hiermee gemoeid is, kan eventueel later als aandeel in het windpark ingebracht worden.

Windbank zorgt voor eerlijke verdeling van investerings kansen

Tot nu toe gaat een windpark ontwikkelaar eerst stiekem praten met grond eigenaren. Je moet eerst een deal hebben over het gebruik van zijn grond, voordat jet windpark project echt kan beginnen.

Dat leidt echter tot lelijke landschappen, met her en der windmolens. Veel beter en eerlijker is het om boeren die mee willen doen, hun geschikte bouw locaties voor windmolens in een wind bank te laten stoppen. Dat levert de individuele boer minder op dan wanneer hij voor eigen rekening een windmolen op zijn grond bouwt. Maar maakt het iedereen wel gemakkelijker om mee te investeren. Windmolens kunnen nu eenmaal niet vlak bij elkaar staan.

Werkwijze Windbank

 • Elke grondeigenaar die dat wil, krijgt de gelegenheid zijn potentiële bouwlocaties voor een windmolen, aan te melden in de windbank voor de regio.
 • Dat geeft een lappendeken van beschikbare locaties, natuurlijk kunnen gebieden die te dicht bij woningen liggen niet worden opgenomen. Zo'n boer heeft pech.
 • Op de lappendeken met geschikte en beschikbare locaties word teen mooi ontworpen windpark ingepast, bijvoorbeeld elke 10 km een rij windmolens, met om de 800 m een molen.
 • De grondeigenaar wiens locatie in het ontwerp past, krijgt daar een eerlijke vergoeding voor, en een verharde aanvoerweg naar de windmolen locatie
 • Alle grond eigenaren kunnen naar rato van de geschikte locaties die zij in de windbank ter beschikking hebben gesteld, investeren in het windpark.
 • Burgers hebben echter voorrang bij het investeren. Burgers kunnen een vast bedrag investeren, bijv tussen de 500 en 5000 EUR. Er kan een minimum percentage van het project voor investerende burgers vereist zijn. In Denemarken is dit minimaal 20%, in de gemeente Dronten is dit nu minimaal 5% van het project.
 • De lokale overheid die het voorwerk heeft betaald, kan voor dat bedrag meedoen, of een deel van dat bedrag.
 • Het deel van het project dat niet door burgers uit de regio of de lokale overheid wordt ingevuld, is voor de grondeigenaren.

Rollen van de Burger

Bij het ontstaan van een windpark kan de burger 3 rollen vervullen

 • De groep burgers die meedenkt over een mooi windpark, samen met Boeren of commerciële ontwikkelaars, zorgen voor een onafhankelijke kwaliteitscontrole, en beoordelen als Burger of het windpark mooi genoeg is
 • door een groep voorstanders te verenigen ontstaat een zichtbare groep voorstanders
 • Voor de lokale politiek legitimeert een groep burgers die voorstander is, het nut van het windpark voor de samenleving.

Met welk keurmerk of constructie maak je deze kwaliteit herkenbaar? Denk aan het Duitse Burgerwind.

Mooie windparken geven meer draagvlak

Meestal neemt een commerciële windpark ontwikkelaar het initiatief voor een windpark, maar dan zijn de boeren afhankelijk van subsidie om hun windpark, tegen de zin van de buitengesloten inwoners te bouwen. De meeste initiatieven falen op deze manier en af en toe lukt er iets. Het resultaat is een versnipperd landschap met hier en daar een plukje windmolens. Het resultaat van een veldslag tussen de economische belangen van de commercie en de collectieve belangen van de inwoners in het landschap. Boeren moeten zich niet uitleveren aan deze windpark commercie.

Daarom zijn boeren en burgers van een regio, natuurlijke coalitie partners om een mooi windpark te ontwerpen. En daarmee in de toekomst gezamenlijk voordeel te realiseren. De veldslag gaat dan niet om het economisch gezin, maar om wederzijds voordeel en tegelijk een mooi landschap.

Mooie windparken hebben 2 eigenschappen:

 • Ze zijn visueel mooi ontworpen, alleen een enkele lange rij in het landschap, en links en rechts van de rij geen andere windmolens voor 8 tot 10 km
 • Burgers krijgen de kans te participeren, in het ontwerp en als eigenaar van een stukje windmolen

Meer over mooie windparken: Waarde creëren met een regionaal windplan

Windmolens zijn een veilige investering

 • Een windpark is een goede investering, omdat de wind elk jaar ongeveer de zelfde opbrengst geeft. Niemand kan dat een regio afnemen.
 • Je wekt duurzame stroom op, waar iedereen de komende decennia behoefte aan heeft.
 • Windmolens hebben 10 jaar garantie van de fabrikant, en daarna van een onderhoudsbedrijf
 • Het exploiteren van een windpark is eigenlijk vrij risicoloos, ideaal voor burgers.
 • Het risico van een Project, zit in de aanloop naar de bouw, dan loopt het nog wel eens vast bij de gemeenteraad. Daar zit risico.
 • Ook het rijk geeft risico, omdat het rijk zich onbetrouwbaar gedraagt, elke paar jaar verandert de SDE subsidie. Daarom kan een windpark beter zonder subsidie van het rijk. Maar het risico van een onbetrouwbare regering ligt niet aan de windmolens of de wind.


Belangstelling voor deze aanpak? Geef je op bij http://www.pakdewind.nl

Persoonlijke instellingen