Warmte Keurmerk Bedrijven

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

Natuurlijk willen bedrijven duurzaam worden, maar soms is er toch fossiele warmte nodig bij de bedrijfsprocessen.

  • Of omdat het hoogwaardige warmte is en de staatssubsidie op fossiele warmte te belangrijk is
  • Of omdat er meer warmte nodig is dan gemakkelijk duurzaam geleverd kan worden.

De bedrijfsprocessen zijn natuurlijk een primaire verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf.

Warmte Keurmerk Bedrijven

De mate waarin het bedrijf er in geslaagd is de benodigde warmte duurzaam te leveren, wordt uitgedrukt in een cijfer, het Warmte Keurmerk Bedrijven. Een getal van 1 tot 10, waarbij 10 helemaal duurzaam is. Een bedrijfsproces waarbij geen warmte meer nodig is, kan ook tot een 10 leiden, maar dan moet wel aangetoond worden dat de ingekochte spullen niet elders, door een ander bedrijf met veel fossiele warmte zijn geproduceerd

Het inkopen van producten uit landen met veel meer natuurlijke warmte dan lokaal aanwezig, werkt wel positief.

Hergebruik van fossiele warmte helpt natuurlijk wel, maar niet zo veel, omdat de warmte nog steeds een fossiele oorsprong heeft.

Fossiele warmte waarbij de de veroorzaakte CO2 wordt afgevangen en omgezet in een vaste stof, levert wel extra punten op.

Warmte van kernenergie geeft altijd een heel laag Warmte Keurmerk, vanwege de zeer niet duurzame aspecten van kernenergie.

Duurzame warmte of warmte die steeds hergebruikt wordt, geeft de meeste bijdrage aan het warmte keurmerk

Tot slot, kan het warmte keurmerk alleen worden toegekend als de rol van warmte in de bedrijfsprocessen en de keten van het bedrijf voldoende transparant is gemaakt.

Het warmte keurmerk bedrijven moet ook een rol gaan spelen bij duurzaam inkopen.

Persoonlijke instellingen