Duurzaam Bestuur Nuenen

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

De toekomst van Nuenen en elke andere middelgrote tot kleine gemeente, ligt in het intensief en strategisch samenwerken in netwerken. In een netwerk is niemand de baas, maar ben je samen sterker. Opheffen van Nuenen is daarom onnodig verlies van democratie. Zo ontnemen PvdA, CDA, Combinatie de burger democratische invloed.

De toekomst van democratisch bestuur zit in netwerken van gemeenten, niet in fusies. In een netwerk is niemand de baas. De raad beslist of ze meedoet met een netwerk, en heeft dus de regie of ze de kracht van een netwerk wil benutten. Werkt het ene netwerk niet, dan verbeteren ze het, of ze stappen over naar een ander netwerk.

Netwerken reduceren bestuurlijke complexiteit, doordat ze zich focusseren op een enkel bestuurlijk probleem, zoals zorg, veiligheid, wonen, wegenonderhoud. Door de focus op een enkel bestuurlijk probleem, helpt een netwerk, lokale politiek partijen hun standpunten op elkaar af te stemmen. Zo ontwikkelen ze kracht. In een netwerk is het geheel meer dan de som der delen

Als de gemeentepolitiek ook zo gaat denken, helpen ze mee aan het reduceren van hun gemeentelijke complexiteit, ze krijgen dan meer overzicht.

Daarom nodig ik politieke partijen uit, om hier of elders hun partij visie te laten convergeren met de visie van andere partijen tot een gemeenschappelijk standpunt.


Deelcoalities

Als een aantal partijen het ongeveer eens is over een bepaald aspect van de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld wel of niet opheffen van de gemeente Nuenen, dan kunnen ze hier een gezamenlijke visie presenteren

Als partijen zich willen onderscheiden met een uniek standpunt, maken ze het bestuur complexer, en door samen te werken met een andere partij, over een specifiek onderwerp, maken ze het overzichtelijker. Zo werk je aan een duurzaam bestuur van de gemeente Nuenen

Persoonlijke instellingen